Een ondernemer is een optimist.
Financiers zijn risicomijdend.

Wij helpen bij het verkrijgen
van bedrijfsfinancieringen

Finance Partners ontzorgt bij uw bedrijfsfinanciering

U als ondernemer heeft regelmatig investeringsplannen en ambities waar u geld dus financiering voor nodig heeft. Dit is vaak een zoektocht waarin kennis en netwerk ontbreken om tot het beste resultaat te komen. De adviseur van Finance Partners helpt u bij invulling en realisatie van al uw financieringsvraagstukken. Hij neemt het hele proces van de aanvraag tot de financiering uit handen en maakt de kans van slagen groter!

Hoe werkt het?

Hoe het werkt als wij u ondersteunen bij het aanvragen van een bedrijfsfinanciering

stap-1U, als ondernemer, wordt vaak in beslag genomen door de routines en problemen van alledag. Maar zodra er geïnvesteerd wordt komt het ondernemersgevoel weer naar boven. U kunt weer ondernemen!

Stap 2Het besluit om te investeren is vaak al  genomen voordat een financier is gevonden. Dan breekt de volgende fase aan: die van het vinden van een of meerdere partijen die bereid zijn uw plannen financieel mogelijk te maken.

Stap 3Wij maken aan de hand van een kennismakingsgesprek en quickscan een heldere inschatting of de financiering mogelijk is. Bij een “GO” zorgen wij voor de meest gunstige financiering.

Onze specialismen

Onroerend goed

Kunt u uw gehuurde bedrijfspand kopen? Of heeft u zelf al verhuurd onroerend goed? Daarvoor kan in veel gevallen een passende financiering gevonden worden.

Werkkapitaal

Optimaal uw vlottende activa managen. Dat typeert toch ook uw ondernemerschap. Een toereikende rekening courant faciliteit is dan wel een vereiste. Wij adviseren u graag.

Garantiekrediet

In sommige gevallen zijn de door u aan te bieden zekerheden voor de lening te laag en moet de financier een ongedekt deel accepteren. Dan is garantiekrediet een oplossing die de financier over de streep kan trekken.

Bedrijfsovername 

Indien u kansen ziet in een overname van een bedrijf is een optimale financiering een belangrijke succes factor. Uw bedrijf na de overname dient dan optimaal gefinancierd te worden.

Crowdfunding

Een nieuwe financieringsvorm. Speciaal voor het MKB een vorm om naast de bestaande bankier te gebruiken. Wij werken veel met crowdfunding partijen.

Herfinancieringen

Heeft u het gevoel dat de verlengingsrente van uw lopende lening veel te hoog is? Dan zou u daar wel eens gelijk in kunnen hebben. Finance Partners kan uw veel kosten besparen door tijdig de alternatieven op een rij te zetten.

Investeerders

U hebt een goed idee waardoor uw bedrijf verder kan gaan groeien u moet hiervoor wel (extra) kapitaal aantrekken. Finance Partners kent deze wereld en weet snel welke partijen “in zijn”.

Debiteuren

Als u veel debiteuren heeft met (te) lange betaaltermijnen, dan is Factoring wellicht een zeer geschikt instrument om financiële rust te brengen in uw onderneming. Wij helpen u graag!

Achtergestelde lening

In voorkomende gevallen kan het nodig zijn, het eigen vermogen van de onderneming te versterken. Wij hebben contact met een aantal professionele partijen, die bereid zijn achtergestelde leningen te verstrekken.

Finance partners verzorgt financieringen bij onder andere:

Start en typen en druk op Enter om te zoeken