Een ondernemer is een optimist

Financiers zijn risicomijdend

U, de ondernemer

U, als ondernemer, wordt  vaak in beslag genomen door de routines en problemen van alledag. Maar zodra er geïnvesteerd wordt komt het ondernemersgevoel weer naar boven. Dan bent u weer bezig met waar u voor gekozen heeft: het ondernemerschap. De overwegingen en de keuzes die daarmee samenhangen delegeert u niet, dat is bij uitstek het terrein waarop u zich als ondernemer in uw element voelt. Analyses worden uitgevoerd, berekeningen gemaakt en alternatieven overwogen.

Maar uiteindelijk geeft bijna altijd het gevoel, noem het “gut feeling”, gevoed door ervaring, de doorslag.

De overtuiging dat de ontwikkeling en de groei van uw onderneming gebaat is bij de voorgenomen investering brengt u tot uw beslissing. In dat gevoel is onmiskenbaar sprake van optimisme, u heeft er geloof in dat deze investering uw onderneming weer een belangrijke stap verder brengt. U neemt een gecalculeerd risico en u schat de kansen op succes hoog in!

Zij, de financiers

Het besluit om te investeren is vaak al  genomen voordat een financier is gevonden. Dan breekt de volgende fase aan : die van het vinden van een of meerdere partijen die bereid zijn uw plannen financieel mogelijk te maken.

Hoe overtuigt u hen ervan dat het verstrekken van geld voor uw plannen verantwoord is ? Hoe onderhandelt u over de voorwaarden?

Daarvoor zijn uiteraard prognoses vereist en een cijfermatige onderbouwing van de bedrijfseconomische ratio achter uw keuze. Maar ook historische cijfers, taxaties e.d.

Wij, de sleutel

Eerst maken we met u een afspraak om kennis te maken en te inventariseren wat uw plannen zijn.  Vervolgens maken we een quickscan van uw financieringsmogelijkheden op basis van ons gesprek en aanvullende stukken. Beide zijn kosteloos.

Indien we uit de quickscan voldoende kans van slagen  concluderen,  zullen we u een offerte uitbrengen waarin we u de resultaten geven van de quickscan, een plan van aanpak voorstellen voor de financiering van uw kredietbehoefte en de kosten van onze begeleiding daarbij.

Na acceptatie van de offerte starten we samen met u aan het financieringstraject.

Op basis van alle benodigde stukken maken we een financieringsmemorandum van uw onderneming dat we vervolgens aan onze contactpersonen binnen de financiële wereld (banken, alternatieve financiers e.d.) aanbieden. Uitgangspunt daarbij is, voor u een zo gunstig mogelijke financiering te verzorgen. Gunstig in de zin van een lage(re)  rente en provisies, maar ook goede voorwaarden.

Doordat we doorgaans 2 of meer financiers benaderen, bent u verzekerd van een optimale aanbieding voor de financiering.

Samen met u voeren we de gesprekken met de financiers en adviseren wij u over de tarieven en voorwaarden.

Tenslotte zijn wij aanwezig bij het feestelijke ondertekenen van de offerte.

Hoe schrijf ik een succesvolle financieringsaanvraag voor mijn onderneming?

Download hier het whitepaper ‘Hoe schrijf ik een succesvolle financieringsaanvraag voor mijn onderneming?’ waarin wij u stap voor stap uitleggen wat er allemaal in een financieringsaanvraag hoort te staan.

whitepaper hoe schrijf ik een succesvolle financieringsaanvraag van Finance Partners Haarlem

Contact

Wilt u een afspraak maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Vul dan het formulier in. Wij nemen dan contact met u op om een afspraak te maken.

Start en typen en druk op Enter om te zoeken