Werkkapitaal

Financieringsregel

De belangrijkste regel bij de financiering van werkkapitaal, om die reden ook wel de “gouden financieringsregel” genoemd, luidt : “ Kort met kort en lang met lang”.

werkkapitaalOp het eerste gezicht wellicht een wat cryptische formulering, maar het is eenvoudig uit te leggen: de vaste kern van de financieringsbehoefte ofwel dat deel van de financieringsruimte dat structureel gedurende meerdere achtereenvolgende jaren benodigd is, kan het beste worden gefinancierd met eigen vermogen of met vreemd vermogen op lange termijn (leningen met een langere looptijd).
Het variabele deel van de financieringsruimte, dat door het jaar heen fluctueert als gevolg van de omzet (onder meer seizoenbewegingen), wordt dan met kort vreemd vermogen afgedekt, zoals een rekening courantkrediet.

Rekening courantkrediet is meestal aanzienlijk duurder dan een lening met een vaste rentevoet voor een periode van 3 tot 5 jaar.
Het is dan ook voordelig om dat deel van het werkkapitaal dat structureel nodig is, te financieren met een langjarige lening waarvan de rentevoet voor meerdere jaren is vastgelegd.

De verschillende vormen van werkkapitaalfinanciering

Naast de meest bekende financieringsvormen, de lening en het rekening courantkrediet, is er een scala aan alternatieve bedrijfsfinancieringsvormen.
Een daarvan, factoring, heeft inmiddels al een rijke historie, maar de laatste jaren zijn er diverse nieuwe producten op de markt gekomen. Hieronder noemen wij de meest voorkomende.

Factoring

Deze financieringsvorm wordt apart behandeld bij het onderdeel debiteuren.

Ketenfinanciering

Dit is een relatief nieuw financieringsinstrument. Er zijn momenteel slechts enkele aanbieders van dit product.
De ketenfinancier neemt de verplichting tot betaling van uw crediteur op zich en betaalt deze in het algemeen binnen 2 werkdagen.
U krijgt vervolgens een betaaltermijn van –naar keuze- 30, 45 of 90 dagen waarbinnen u de betreffende factuur aan de ketenfinancier dient te voldoen. Er zijn echter ook contracten mogelijk waarbij aan de ondernemer een betaaltermijn tot 150 dagen wordt geboden!
In het algemeen is dit een dure wijze van financieren, maar in situaties waarbij een grote korting voor snelle betaling van leveranciers kan worden gerealiseerd kan het een aantrekkelijk alternatief zijn, met name in situaties waarin andere financieringsmogelijkheden zijn uitgeput.

Fintech

Fintech is een combinatie van de Engelse woorden ‘Financial’ en ‘technology’. Fintech bedrijven zijn alternatieve financiers, die gebruik maken van de voortschrijdende mogelijkheden van de ICT teneinde ondernemingen in het MKB te financieren. De financieringen hebben in de meeste gevallen betrekking op het werkkapitaal.

Een aantal voorbeelden van deze bedrijven zijn:
– Capitalbox: maakt gebruik van een speciaal daarvoor ontwikkeld algoritme, waarmee uw betalingsverkeer van de laatste maanden (via de digitale dag-afschriften van de bank) razendsnel kan worden geanalyseerd. Zo kan binnen een dag worden bepaald of u voor financiering in aanmerking komt. Capitalbox verstrekt financieringen tot maximaal 1 maand omzet of € 150.000,- met een looptijd van maximaal 12 maanden. Rente vanaf 0,5% per maand.

– EMF Finance Pin Voorschot: is geschikt voor ondernemers met een webshop of een winkel. Financieringen tot maximaal € 50.000,- worden binnen enkele dagen beoordeeld en verstrekt. U lost deze leningen af door middel van uw pin-omzet of online betalingen in het geval van een webshop.

– Trefi Finance: als klant verstuurt u al uw facturen via het Trefi platform. Deze facturen komen in uw facturen-‘mandje’ terecht. Trefi Finance koopt deze factuur van u en betaalt een initiële koopprijs uit op basis van het risicoprofiel van de debiteur en de openstaande facturen in de pool. Zodra de factuur wordt voldaan door de debiteur aan Trefi Finance, ontvangt u de uitgestelde koopprijs minus de kosten voor uitbetaling van de initiële koopprijs.

Dit is maar een greep uit de vele Fintech bedrijven, die hun diensten aanbieden aan het MKB. Wij helpen u graag om de juiste partij te vinden die het beste past bij uw behoefte.

Start en typen en druk op Enter om te zoeken