Herfinanciering

Aard en omvang van herfinancieringen

herfinancieringOnder herfinanciering verstaan wij het opnieuw afsluiten van lopende leningen met het doel de financieringsstructuur te optimaliseren en/of de financieringskosten te verlagen.

Optimalisering kan betekenen dat de leningsstructuur wordt aangepast aan een groeiende of slinkende financieringsbehoefte, maar bijvoorbeeld ook dat de vermogensstructuur wordt versterkt door omzetting van leningen in eigen vermogen of omzetting van een deel van het rekening courantkrediet in een lening.

Herzieningsvoorstellen

Finance Partners adviseert ondernemers bij de beoordeling van de herzieningsvoorstellen van banken ten aanzien van de rente op lopende leningen. Enige weken vóór het aflopen van de rentevaste periode stuurt de bank u een voorstel met nieuwe rentetarieven voor meerdere rentevaste perioden.

Wij zien nog te vaak dat ondernemers dit voorstel zonder verder onderzoek accorderen, vaak als gevolg van tijdsdruk, maar ook wel met als overweging dat het overstappen naar een andere bank aanzienlijke administratieve bezwaren met zich brengt. Onze ervaring is echter dat het regelmatig voorkomt dat het betreffende voorstel niet marktconform is. Dat betekent een te hoge rente en dus onnodig zware rentelasten.
Wanneer we in overweging nemen hoeveel tijd en energie ondernemers in het algemeen besteden aan het zo scherp mogelijk inkopen van grondstoffen en andere bedrijfsmiddelen, wekt het bevreemding dat men hier vaak een belangrijke kans op verlaging van een materiële kostenpost laat liggen.

Finance Partners kan u in een vrijblijvend gesprek een indicatie geven van de mogelijke besparing in de rente die het opvragen van een of meerdere concurrerende offertes kunnen opleveren.
Vervolgens kunnen we snel en vakkundig zo’n vergelijkend onderzoek voor u uitvoeren via ons netwerk binnen de bankwereld, zodat u tijdig en boetevrij de lopende lening kan aflossen.

Uit onze praktijk kunnen wij u voorbeelden geven van rentebesparingen die opliepen tot tienduizenden euro’s bij leningen van slechts enkele tonnen.

Belangrijk!
Zoals hierboven aangegeven, ontvangt u het herzieningsvoorstel vaak slechts enkele weken vóór de afloop van de rentetermijn. Dat beperkt vaak de speelruimte bij het zoeken van alternatieven. Hoewel Finance Partners gewend is om ook onder tijdsdruk alternatieven aan te boren, verdient het de voorkeur ook bij herfinanciering pro-actief te handelen. U kunt uw accountant of administrateur vragen om u, aan de hand van de contracten, inzicht te geven in de “herzieningsdata” van uw leningen. Vaak kunt u deze informatie ook in uw jaarrekening vinden. U kunt dan eerder de evaluatie van de financieringsstructuur inplannen en ons vragen om een indicatie te geven van de mogelijkheden.

Start en typen en druk op Enter om te zoeken