Financiering van zakelijk onroerend Goed

Kunt u uw gehuurde bedrijfspand kopen? Of heeft u zelf al verhuurd onroerend goed? Bij de financiering van zakelijk onroerend goed kunnen wij onderscheid maken tussen onroerend goed voor eigen gebruik en onroerend goed bestemd voor verhuur aan derden, het zogeheten commercieel onroerend goed. De verschillen in financierbaarheid van beide zijn groot. U wilt een bedrijfshypotheek die voor u zo optimaal is. Finance Partners heeft in zijn netwerk diverse financieringspartijen die net dat extra stapje voor u kunnen zetten. Wij vertellen u er alles over tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

 

Financiering van onroerend goed voor eigen gebruik

onroerend goedWanneer u een bedrijfspand wilt kopen voor uw eigen bedrijf zal de financier met name beoordelen of de resultaten van uw onderneming voldoende ruimte bieden voor het kunnen voldoen aan de rente- en aflossingsverplichtingen van de lening. Doorgaans verwacht een bank dat u 20% of meer van de investering zelf inbrengt: de verhouding tussen de gevraagde lening en de getaxeerde marktwaarde van het bedrijfspand, de Loan to Value (LTV), mag maximaal 80% zijn bij onroerend goed voor eigen gebruik.

Een goed track record van de onderneming over de laatste 3 jaar en een goed onderbouwde positieve prognose vormen een solide basis voor een financieringsaanvraag.

Wij besteden veel aandacht aan onderzoek naar de interesses en voorkeuren van financiers. Als gevolg daarvan zijn wij in staat om een selectie te maken van de meest gerede partijen voor de financiering van uw bedrijfspand.

Financiering van commercieel onroerend goed / de verhuurhypotheek

Voor commercieel onroerend goed ligt de zaak anders. De spectaculaire prijsdalingen van veel commercieel vastgoedobjecten in de afgelopen jaren hebben ingrijpende gevolgen gehad voor de financierbaarheid. Twee van de drie grote banken hebben zich vrijwel geheel teruggetrokken uit deze markt en zijn voor kleine en middelgrote beleggers in verhuurd onroerend goed niet meer toegankelijk. Kleinere financiers staan nog wel open voor dit soort onroerend goed, zoals de NIBC Bank en de Handelsbanken.

Finance Partners heeft voor financiering van commercieel vastgoed een samenwerkingsovereenkomst met NIBC Bank. Wij hebben goede ervaringen met deze bank. Een gesprek over de mogelijkheden is dus beslist de moeite waard.

Daarnaast werken wij samen met de Handelsbanken, een Zweedse bank ook actief in Nederland met enkele tientallen kantoren en met een zeer solide reputatie.

Zowel NIBC als de Handelsbanken hanteren een restrictief beleid ten aanzien van de financiering van verhuurd onroerend goed maar het is goed om te weten dat er voor kwalitatief goede objecten nog steeds financieringsmogelijkheden zijn. Soliditeit van de onderneming en kwaliteit en ligging van de te financieren objecten staan centraal bij de beoordeling. De verhouding tussen de gevraagde lening en de getaxeerde marktwaarde van het verhuurde pand, de Loan to Value (LTV), mag maximaal 50-80% zijn bij dit soort onroerend goed.

Samenvattend:
Hoewel de eisen aanzienlijk zijn verhoogd, uiteraard mede als gevolg van de Bazel richtlijnen, zijn er nog steeds mogelijkheden voor ondernemers en beleggers om passende financiering voor vastgoed investeringen vinden. Daarbij is wel van belang om kennis te hebben van de richtlijnen en de voorkeuren van het beperkte aantal partijen dat nog actief is op deze markt. Finance Partners heeft die kennis.

Wij adviseren u graag over de aan te leveren informatie, de formats die daarbij door de verschillende partijen worden gehanteerd en de voorwaarden die worden gehanteerd voor acceptatie van een financieringsaanvraag. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Start en typen en druk op Enter om te zoeken