Garantiekrediet

garantiekredietVan garantiekrediet is sprake, als de lening van de bank gepaard gaat met een gedeeltelijke garantie van de overheid. Dit wordt toegepast als de bank de financiering aan de ondernemer graag wil doen, maar er onvoldoende zekerheden zijn. Het dekkingstekort wordt dan in feite opgelost, doordat de overheid garant staat voor uw lening. Voordeel hiervan is, dat de financiering verstrekt kan worden waar het anders niet zou zijn doorgegaan en dat de rente op het garantiekrediet lager is. Nadeel is de forse eenmalige provisie die de bank namens de Staat in rekening brengt. Er zijn naast gewone borgstellingskredieten ook verschillende specifieke garantieregelingen als innovatiekrediet. Ook voor startende ondernemingen geldt de mogelijkheid van het borgstellingskrediet. U bent starter als u minder dan 3 jaar een bedrijf voert. U kunt van de borgstellingsregeling gebruikmaken als u een eenmanszaak heeft of een VOF, maar ook als u directeur-grootaandeelhouder bent van een BV.

De looptijd van de borgstelling is maximaal 6 jaar vanaf de datum van de eerste aflossing. Als de lening bedoeld is om te investeren in een gebouw of schip, geldt een periode van 12 jaar. Als de lening dient om een woon/werk-pand te financieren, dient minstens 50% van de ruimte bestemd te zijn voor zakelijk gebruik. U begint af te lossen uiterlijk 6 maanden na de kredietondertekening.
In overleg met uw bank is het mogelijk om de lening voor 3 keer op te schorten. Elke opschorting mag maximaal 4 kwartalen aaneengesloten duren.

De RVO beheert alle garantieregelingen van de overheid. Finance Partners kan u helpen bij het onderzoeken of u in aanmerking komt voor een dergelijke garantie en deze voor u aanvragen bij een bank.

Start en typen en druk op Enter om te zoeken