Er zijn vele financieringsvormen in de markt.

Allereerst zijn er Lange financieringen (met een looptijd langer dan 1 jaar) en korte financieringen (looptijd korter dan 1 jaar). Daarbinnen kennen banken vele varianten en vormen. Welke vorm gekozen wordt is afhankelijk van wat er gefinancierd wordt en van uw specifieke situatie en mogelijke wensen. U wilt optimaal gefinancierd worden zodat u zich volledig aan uw ondernemerschap kunt wijden en uw investering kan doen. Welke soorten van investeringen en bijgehorende financieringsvormen zijn er? Een greep:

Onroerend goed

Kunt u uw gehuurde bedrijfspand kopen? Of heeft u zelf al verhuurd onroerend goed? Daarvoor kan een bedrijfshypotheek geregeld worden. Daarbij wilt u natuurlijk zo optimaal mogelijk gefinancierd worden. Finance Partners heeft in zijn netwerk diverse financieringspartijen die net dat extra stapje voor u kunnen zetten. Lees verder

Werkkapitaal

Optimaal uw vlottende activa managen. Dat typeert toch ook uw ondernemerschap. Een toereikende rekening courant faciliteit is dan wel een vereiste. Dit is een korte financiering met dagelijks wisselende saldi, waarbij u tot een afgesproken bedrag debet mag staan. Alleen zo behaalt u betalingskortingen en meer. Hoe optimaal heeft u het geregeld? Wij adviseren u graag. Lees verder

Garantiekrediet

In sommige gevallen zijn de door u aan te bieden zekerheden voor de lening te laag en moet de financier een ongedekt deel accepteren. Geen probleem, de overheid vindt het belangrijk dat het MKB kan investeren en stelt zich graag garant voor een deel van uw schulden. Er zijn vele soorten van garanties. Wij adviseren u graag. Lees verder

Bedrijfsovername 

Indien u kansen ziet in een overname van een bedrijf is een optimale financiering een belangrijke succes factor. Uw bedrijf na de overname dient dan optimaal gefinancierd te worden. Als geen ander weet Finance Partners met creatieve oplossingen te komen en begeleid het hele proces tot aan de overname. Lees verder

Crowdfunding

Een nieuwe financieringsvorm. Speciaal voor het MKB een vorm om naast de bestaande bankier te gebruiken. Heel belangrijk als uw vaste financier niet het gehele bedrag kan verstrekken. Finance Partners heeft veel ervaring en contacten met belangrijke crowdfunding partijen. Lees verder

Herfinancieringen

Er kunnen tal van redenen zijn waarom u de bestaande leningen wilt herfinancieren. Dit kan zijn omdat u niet het scherpste aanbod van uw huisbankier heeft ontvangen. Of u wilt het verlengingsaanbod van de rente toetsen of misschien wilt u sneller groeien. Wij kunnen de scherpste rentetarieven voor u realiseren door onze dienstverlening. Lees verder

Debiteuren

Als u veel debiteuren heeft met (te) lange betaaltermijnen, dan is Factoring wellicht een zeer geschikt instrument om financiële rust te brengen in uw onderneming. Bij factoring worden uw vorderingen bevoorschot zodat u eerder over de gelden kan beschikken. En meer financiële ruimte kan creëren in uw onderneming en balans.

Finance Partners heeft diverse contacten en direct toegang tot een belangrijk aantal factormaatschappijen en kunnen deze zaken voor u in beweging zetten en regelen. Lees verder

Achtergestelde lening

In voorkomende gevallen kan het nodig zijn, het eigen vermogen van de onderneming te versterken. Vaak wordt hierdoor de totale financiering haalbaar. Een achtergestelde lening kent in beginsel geen zekerheden en een relatief hoge rente. De verstrekkers ervan stellen hun lening achter bij alle andere schuldeisers van de onderneming. Hierdoor wordt de solvabiliteit van het bedrijf verhoogd. Wij hebben contact met een aantal professionele partijen, die bereid zijn achtergestelde leningen te verstrekken. Lees verder

Machines & wagenpark

Bedrijfslening

Een bedrijfslening met aflossing over meerdere jaren om uw vaste activa optimaal te financieren.

Of: leasing:

Het grote voordeel van een leasing als oplossing voor het investeren in bedrijfsmiddelen, is de mogelijkheid om 100% van uw bedrijfsmiddel te financieren. Leasing zorgt ervoor dat u uw werkkapitaal vrijhoudt om te ondernemen. Optimaal en gemakkelijk, toch?

Investeerders

U hebt een goed idee waardoor uw bedrijf verder kan gaan groeien u moet hiervoor wel (extra) kapitaal aantrekken. Natuurlijk hebt u gehoord van private investeerders, participatiemaatschappijen en andere bronnen van geld. Er zijn echter veel mogelijkheden. Finance Partners kent deze wereld en weet snel welke partijen “in zijn”. Wij leggen graag de contacten, zodat u rechtstreeks aan tafel komt met deze partijen. Maak een afspraak.

Neem contact op met Finance-partners voor een optimaal advies.

Start en typen en druk op Enter om te zoeken