Achtergestelde lening

achtergestelde leningIn Nederland zijn een klein aantal professionele partijen actief die in staat zijn achtergestelde leningen te verstrekken. Hierbij behoren onder andere de Neos uit Rotterdam en FundIQ uit Amstelveen. Naast deze partijen kunnen uiteraard ook informal investors dit soort leningen aan u verstrekken.

Achtergestelde leningen zijn leningen met het karakter van eigen vermogen omdat de kredietgever zijn vordering achterstelt bij de overige schuldeisers. Het is dus te beschouwen als kapitaal/ aansprakelijk vermogen. Doordat dit type leningen risicovoller is, wordt doorgaans een hogere rentevergoeding gevraagd. Aflossing van deze leningen geschiedt meestal op iets langere termijn, te denken aan termijnen van maximaal 7 jaar.

Het voordeel van achtergestelde leningen is, dat banken deze lening mogen optellen bij uw eigen vermogen bij het berekenen van uw solvabiliteit, een belangrijke ratio in de beoordeling van uw totale kredietaanvraag. Daarnaast kan een achtergestelde lening ook zonder zekerheden verstrekt worden, waardoor de bank zijn zekerheden kan behouden. In de praktijk worden dus vaak combinaties gezocht van gewone bancaire leningen en een achtergestelde lening van een derde partij. Dit heet ook wel Stapelfinancieren.

Deze vorm van stapelfinancieren kan een goede oplossing zijn voor het succesvol financieren van onder meer groeiende bedrijven, een overname, uitbreiding en/of herfinanciering.

Alle partijen die achtergestelde leningen verstrekken zullen dit doen aan ondernemingen die:

• in de kern gezond zijn,
• minimaal €250.000 als achtergestelde lening nodig hebben,
• toekomstige kasstromen hebben, die de verplichtingen op kunnen brengen.

Finance partners kent de partijen die dergelijke achtergestelde leningen kunnen verstrekken en kunnen voor u snel analyseren of u daarvoor in aanmerking komt.

Start en typen en druk op Enter om te zoeken