Catch 22 in financieringen

 In Nieuws

Voordat een bank een lening verstrekt aan een horecaondernemer, moet de ondernemer eerst aantonen dat voor de betreffende lokatie door de gemeente de vereiste vergunning is afgegeven.
Anderzijds wil de gemeente deze vergunning pas verstrekken, wanneer de ondernemer kan aantonen dat de financiering op rechtmatige wijze is verkregen.
En dat houdt vaak in dat een financieringsarrangement met de bank moet worden overlegd.
Tussen deze ontbindende voorwaarden staat dan de ondernemer; hoe beide partijen tevreden te stellen als zij beiden wachten op “groen licht” van de ander?

Persoonlijke contacten met zowel de bankier als met de betreffende ambtenaren zijn hierbij onontbeerlijk.
De ambtenaar in kwestie was bereid een verklaring af te geven dat een vergunning zou worden verstrekt als de bank zou verklaren dat financiering zou worden verstrekt zodra de vergunning werd afgegeven.
Mede dankzij onze contacten bij de bank, kon een dergelijke verklaring worden afgegeven.

Enige souplesse bij de interpretatie van de regels aan beide kanten leidde er zo toe dat, ondanks de elkaar uitsluitende voorwaarden, de ondernemer binnen korte tijd zowel de vergunning als de financiering rond kreeg.

Recente artikelen

Start en typen en druk op Enter om te zoeken