Term sheets; wat zijn dat?

 In Nieuws

Banken brengen , voordat zij een offerte aanbieden, bijna altijd een “term sheet” ,ook wel “discussion paper” genoemd, uit.

In deze term sheet zijn de belangrijkste voorwaarden voor een mogelijk te verstrekken financiering opgenomen. Daaronder vallen bijvoorbeeld: Rentevoet, looptijd en te verstrekken zekerheden.
Bedoeling is, om in een gesprek met de bank na te gaan of wellicht tot zaken kan worden gekomen.

Vaak is nog niet alle benodigde informatie beschikbaar, maar terwille van de voortgang van het proces schetst de financier zo alvast het kader van de mogelijke condities.
De term sheet heeft een vrijblijvend karakter en is dus noch voor de bank, noch voor de ondernemer bindend.
De bank geeft in de meeste gevallen aan welke informatie nog moet worden opgeleverd en aan welke condities de (potentiële) cliënt moet voldoen.
In de meeste gevallen zullen de uiteindelijke voorwaarden niet materieel afwijken van het voorstel in de term sheet.
Anderzijds zien wij regelmatig dat er nog een zekere onderhandelingsruimte is.
Om die reden wordt ook wel de naam “discussion paper” gebruikt.

Soms kan aanvullende informatie of kunnen extra zekerheden ruimte bieden tot verbetering van de condities.
Een juiste inschatting van de mogelijkheden is dus belangrijk, want ook een renteverschil van 1 procentpunt kan al een interessant voordeel bieden.

Recente artikelen

Start en typen en druk op Enter om te zoeken