Twee keer herfinanciering in 6 weken

 In Nieuws

De nood bij onze cliënt was hoog, aangezien de kwartaalafdracht van de omzetbelasting binnen één week betaald moest worden.
 De huisbank was niet bereid tot een tijdelijke verhoging van de rekening courant faciliteit.

Gelukkig zijn er gespecialiseerde partijen in de markt die juist in dit soort situaties financiering kunnen verstrekken. Zo konden wij binnen 48 uur de acute nood lenigen.
Een dergelijke financiering is echter kostbaar. Daarom gingen wij direct daarna op zoek naar een structurele oplossing.
Vrij snel na het regelen van de tijdelijke financiering leverde de accountant de meest recente cijfers op.
Aan de hand daarvan schreven wij het financieringsmemorandum en legden dit voor aan enkele banken.
Binnen 4 weken nadat de acute financieringsnood was gelenigd presenteerden zij een structurele oplossing die uiteraard aanzienlijk voordeliger was.

Kennis van de mogelijkheden en het aanbod van de vele partijen die in de markt zijn maakten het mogelijk om zowel voor de korte- als voor de lange termijn een passende oplossing te vinden.

Recente artikelen

Start en typen en druk op Enter om te zoeken