Financiering van de groei

 In Nieuws

De meest bekende financieringsregel is wel “de gulden financieringsregel”. Die regel schrijft voor, zoals u wellicht weet, dat de vaste kern van voorraden en debiteuren gefinancierd zou moeten worden met langer lopende leningen en/of met eigen vermogen. Het variabele deel wordt dan gefinancierd met, bijvoorbeeld, een rekening courant faciliteit.

Het loont de moeite om de liquiditeitsontwikkeling gedurende het jaar in kaart te brengen om die vaste kern te berekenen.
Probleem bij een snel groeiende onderneming is echter, dat die kern alleen maar groeit. Wanneer de solvabiliteit van de onderneming toereikend is en een goede prognose kan worden getoond, zou verkrijging van financiering in principe geen probleem moeten zijn.

Maar in de praktijk blijken vaak niet alle seinen op groen te staan. Gevolg: Onvoldoende liquiditeit en regelmatig “spanning op de rekening” zoals bankiers dat mooi eufemistisch zeggen.

Vaak moeten de crediteuren die spanning verlichten door genoegen te nemen met late betaling. En dat kost geld want u kunt dan geen gebruik maken van korting voor snelle betaling. En dat is wel een erg dure vorm van financiering.

Stel, u koopt jaarlijks voor €1.000.000,- aan handelsgoederen in en u mist 2% korting voor betaling binnen 8 dagen. Dan kost dat de onderneming €20.000,- per jaar. Als het crediteurensaldo gemiddeld €150.000,- is, zou een banklening van dat bedrag op jaarbasis wellicht ca €6.000,- kosten.

Dan wordt het dus tijd om naar een creatieve oplossing te zoeken. In het algemeen is bancaire financiering het meest aantrekkelijk.
Wij geven er de voorkeur aan (conform de gulden financieringsregel) om de groei te financieren met een lening met middellange looptijd. Een rekening courantkrediet voor dit vaste deel is duurder en leidt, wanneer de voorraden wat sneller oplopen of de omzetgroei door seizoensinvloeden wat achterblijft, tot beperkingen.

Als de huisbank het laat afweten blijken er toch vaak nog mogelijkheden te zijn bij andere banken. Eerst wanneer ook daar geen ruimte wordt geboden kunnen crowd funding of factoring uitkomst bieden.

Wanneer u in de B to C markt actief bent heeft Crowd Funding ook nog een commercieel aantrekkelijk neveneffect. Uw particuliere financiers hebben dan ook belang bij uw succes en u kunt ze, door incentives gekoppeld aan de financiering, met uw onderneming verbinden.

Zoals gezegd: bancaire financiering is bijna altijd het voordeligst, maar zelfs wanneer u op jaarbasis 9 tot 10% kwijt zou zijn aan rente en kosten, zou financiering in bovenstaand voorbeeld een voordeel opleveren van ca €10.000,- per jaar.

Finance Partners helpt u graag bij het beoordelen van de mogelijkheden. Wilt u weten hoe? Neem dan contact met ons op voor het maken van een vrijblijvende afspraak.

Recommended Posts

Start en typen en druk op Enter om te zoeken