Financiering van een dividenduitkering

 In Nieuws

Recentelijk heeft Finance Partners  de financiering van een grote dividenduitkering begeleid.
In het algemeen zijn banken niet bijzonder genegen om financiering te verstrekken voor het uitkeren van  winst uit de onderneming.
Maar in deze situatie zagen wij voldoende aanknopingspunten om een goed onderbouwde aanvraag te schrijven.
Met als resultaat : 3 offertes en een zeer tevreden cliënt.

Wanneer is een dividenduitkering financierbaar?

In de eerste plaats dient de solvabiliteit van de onderneming, ook na de dividenduitkering, te voldoen aan de criteria die in de betreffende branche door de banken gehanteerd worden.

Wanneer sprake is van een  rekening-courant schuld van de DGA aan zijn vennootschap, brengt de bank deze schuld, ter berekening van de solvabiliteit, in mindering  op het eigen vermogen.
Aangezien, om de schuld te verminderen, slechts een fractie van het verschuldigde bedrag in liquiditeit vereist is, kan de solvabiliteit relatief eenvoudig worden verhoogd.

Het kan dus interessant zijn, om, door middel van een dividenduitkering, de verhoudingen te verbeteren.
Stel, u heeft een schuld van €75.000,- aan de vennootschap. Door uitkering van een dividend van €100.000,- kan deze schuld worden afgelost.Daarover is €25.000,- dividendbelasting verschuldigd.

De vennootschap zal €15.000,- dividendbelasting moeten afdragen en vervolgens zult u, via de aanslag inkomstenbelasting nog €10.000,-  verschuldigd zijn.

Met een financiering van €25.000,- kunt u derhalve uw schuld met €75.000,- verlagen.

Als de solvabiliteit na deze financiering en de daaropvolgende uitkering nog ruimschoots voldoende is, zijn er zeker aanknopingspunten om een onderbouwde financieringsaanvraag te doen.

De bank zal overigens wel vooraf een beeld willen hebben van de achtergrond van (het oplopen van) de rekening courantschuld.
Daarnaast zal de eis worden gesteld dat de schuld niet opnieuw oploopt.

Mogelijke verhoging van de dividendbelasting

De regering is op dit moment (oktober 2018) voornemens om de dividendbelasting te verhogen.
Het is daarom extra zinvol om na te gaan of afbouw van de rekening-courantschuld voordelig kan zijn.
Uw accountant of fiscalist kan daar ongetwijfeld advies over geven.

Recommended Posts

Start en typen en druk op Enter om te zoeken

financieringsaanvraag schrijven? Finance partners helpt u graag