Wat is het nut van quickscans?

 In Nieuws

Bij iedere klantvraag voert Finance Partners eerst een (kosteloze) quickscan uit naar de financieringsmogelijkheden. Maar waarom eigenlijk? Kun je geen tijd besparen door meteen van start te gaan met de kredietaanvraag?

Een quickscan betekent dat wij na een kennismakingsgesprek met de klant, op basis van enkele financiële stukken van de klant, analyseren wat de mogelijkheden zijn om tot een succesvolle en aantrekkelijke financiering te komen. Soms bespreken wij de casus vooraf met onze contactpersonen bij banken. Dit alles kost enige dagen, dus waarom die moeite?

Het antwoord op deze vraag is simpel: de quickscan biedt voordelen voor alle partijen.

  1. De klant krijgt een beter beeld van de haalbaarheid van zijn of haar financieringsvraaag.
  2. Wij kunnen door de scan goed inschatten op welke wijze we succesvol kunnen zijn voor de klant.
  3. De financier weet dat op een kredietaanvraag van Finance Partners altijd een quickscan is uitgevoerd  en dat deze bij positieve uitkomst in 9 van de 10 gevallen financierbaar is. Dus is het voor hen veel zinvoller hier energie aan te besteden.

Soms is de conclusie van de quickscan negatief. Dan moeten wij, zeer tegen onze zin, concluderen, dat er op dat moment onvoldoende mogelijkheden zijn voor een financiering. In dat geval leggen wij de klant uit waarom dit zo is en wat hij/zij eraan kan doen om de financierbaarheid van de onderneming te verbeteren.

Zo was er een bedrijf, waar de ondernemer jaarlijks teveel opnam aan privé-middelen waardoor het kapitaal jaarlijks kromp. De klant was erg blij met de uitleg (daar was hij nooit eerder op gewezen) en heeft maatregelen genomen.

Ook kan het voorkomen, dat we de klant doorverwijzen naar een oplossing, waar wij geen rol in spelen. Zo hebben we recent een kinderdagverblijf voor de financiering doorverwezen naar het Waarborgfonds Kinderdagverblijven Nederland. De klant kon daar terecht en kon zich prima redden.

De uitkomst van de meeste  quickscans is positief en dus concluderen wij  dat er voldoende kans is op succes.
Vervolgens stellen wij een plan van aanpak op en verwerken dit in een offerte.
Deze wordt met de klant doorgenomen, waarna de klant beslist of hij ons in de arm neemt voor de verdere begeleiding.

Tenslotte vragen wij geen vergoeding voor de quickscan. Waarom eigenlijk niet?

Omdat we graag volledig onafhankelijk willen zijn in onze oordeelsvorming. Bovendien jagen we klanten hiermee niet nutteloos op kosten indien de quickscan negatief blijkt te zijn. Met andere woorden, het voelt goed en dat is voor ons belangrijk!

Recommended Posts

Start en typen en druk op Enter om te zoeken