Tips voor het schrijven van een financieringsaanvraag

 In Nieuws

Met een gezamenlijke ervaring van meer dan 100 jaar in het schrijven van kredietaanvragen kunnen wij bogen op een ruime ervaring met financiers. Wij ontvangen ook regelmatig aanvragen die cliënten zelf in eerste instantie hadden verzorgd of gedeeltelijk voorbereid. Naar aanleiding daarvan geven wij graag een aantal tips die van pas kunnen komen als u zelf een financieringsaanvraag wilt gaan schrijven:

  1. Houd het beknopt!

Ook bij het schrijven van een financieringsaanvraag geldt “less is more”. In maximaal 6 pagina’s dient voor de financier duidelijk te zijn waarom het verantwoord is om aan u een financiering te verstrekken. Wij zien nog regelmatig aanvragen die (veel) meer informatie geven die overbodig en/of irrelevant is. En kredietbeoordelaars gaan graag, evenals ondernemers, efficiënt met hun tijd om. Met een beknopte aanvraag laat u zien dat u hoofd – en bijzaken weet te scheiden.

  1. Zorg voor een goede opbouw

De aanvragen van Finance Partners hebben standaard de volgende opbouw, die door bijna alle financiers als efficiënt en informatief wordt ervaren: 1. Beschrijving ondernemer en onderneming 2. Beschrijving financieringsvraag 3. Historische cijfers en prognose 4. Zekerheden 5. Conclusie

  1. U heeft slechts één kans om een eerste indruk te maken

Wij hebben herhaaldelijk meegemaakt dat een ondernemer alvast een aanvraag bij zijn huisbank had ingediend voordat wij werden ingeschakeld en zich na afwijzing tot ons wendde. In de meeste gevallen blijkt het dan moeilijk om de bank alsnog tot een ander inzicht te laten komen. Gelukkig kunnen wij, via de vele persoonlijke contacten met financiers, vaak toch een opening vinden om tot heroverweging over te gaan. Vaker geldt dat wij op zoek gaan naar andere financiers. Ook hier geldt “ de eerste klap is een daalder waard”.

  1. Zorg voor een goed onderbouwde prognose

Nog veel te vaak zien wij prognoses die niet meer zijn dan een extrapolatie van de trend van de laatste jaren. Of met een groeiversnelling die niet onderbouwd is. De prognose is het belangrijkste onderdeel van het financieringsmemorandum. Daaruit moet blijken dat u serieus heeft nagedacht over de kansen en bedreigingen. En dat u in staat bent om aan de rente-en aflossingsverplichtingen te voldoen.

  1. Benoem de zwakkere aspecten in de aanvraag

Dit advies komt u misschien vreemd voor. Maar een goede ondernemer beschikt ook over zelfkennis en het vermogen kritisch te kunnen kijken naar haar of zijn onderneming. De kredietbeoordelaar heeft tot taak uw aanvraag kritisch te beoordelen. Wanneer u de vragen die tijdens het beoordelingsproces aan de orde kunnen komen zoveel mogelijk zelf hebt geformuleerd en beantwoord, leidt dat tot een grotere kans op succes.

Uiteraard geeft u ook aan hoe u de benoemde zwakheden wilt compenseren of verbeteren. Een voorbeeld: Als het eigen vermogen onder de door de bank gewenste norm ligt, is het van belang dat u de oorzaak daarvan benoemt, bijvoorbeeld door te laten zien hoe dit gecompenseerd wordt door de waarde van de af te geven zekerheden.

Wilt u meer weten over het schrijven van een financieringsaanvraag? Vraag dan hieronder onze white paper aan: ‘Hoe schrijf ik een succesvolle financieringsaanvraag voor mijn onderneming?’ In deze handleiding leiden wij u stap voor stap door het schrijfproces van een financieringsmemorandum.

Download whitepaper

Recommended Posts

Start en typen en druk op Enter om te zoeken

financieringsaanvraag schrijven? Finance partners helpt u graag