Hoe lang zet de hoogconjunctuur zich voort? (en wat adviseren wij u in dit verband?)

 In Nieuws

Er zijn economen die menen de eerste signalen van het einde van de huidige hoogconjunctuur te hebben opgevangen. Zij wijzen op een naderende “inverse rentestructuur”. Bij een inverse rentestructuur is de rente op kortlopende leningen hoger dan die op langlopende leningen.

Een dergelijke ontwikkeling is, volgens een aantal vooraanstaande economen, voorafgegaan aan de 7 voorgaande recessies die  volgden op een periode van hoogconjunctuur.

Dat geeft uiteraard te denken, maar wat betekent zo’n bericht voor een ondernemer?

In hoeverre de voorspelling betrouwbaar is kunnen wij uiteraard niet beoordelen.
Maar, zoals wij weten, volgt op iedere  hausse uiteindelijk een recessie.
Het is dan ook  verstandig  voor ondernemers  om daarop voorbereid te zijn.

Wij adviseren daarom het volgende:

1. Analyseer uw financieringen

Vrijwel zeker zal de rente stijgen wanneer de recessie inzet.
Maar bij een tegenvallende conjunctuur zullen waarschijnlijk ook de risico-opslagen omhoog gaan.

De rentevoeten op korte en lange termijn bewegen zich nu al lange tijd op een historisch laag niveau.
Maar hoe lang is de resterende rentevaste periode van de leningen die u hebt afgesloten?
Als het mogelijk is, adviseren wij om, nu daarvoor nog de ruimte is, een nieuwe rentevaste periode aan te gaan.
Een afweging van de eenmalige kosten die daaraan verbonden zijn en de toekomstige besparingen is beslist aan te bevelen.

2. Beoordeel de kostenstructuur in uw onderneming

De ondernemers die de vorige recessie goed hebben doorstaan hadden, naast een toereikende financiële buffer, vaak de mogelijkheid om ingrijpende kostensaneringen door te voeren.

Daarbij  speelde onder meer de verhouding vaste-/variabele kosten een rol.
Hoe meer mogelijkheden er zijn om, zonder drastische ingrepen, te bezuinigen, hoe groter de kans om ook de volgende recessie goed door te komen.

Zijn er, als gevolg van het economisch hoogtij, in uw onderneming kostenontwikkelingen geweest die bij nader inzien om aanpassing vragen?
Let daarbij met name op de hoogte van de vaste kosten. Is daar ruimte om binnen een jaar een sanering door te voeren en/of een deel van de vaste kosten variabel te maken?

3. Beoordeel de flexibiliteit van uw medewerkersbestand

Door de krapte op de arbeidsmarkt zijn veel ondernemers “gedwongen” om vaste contracten aan te bieden.
Bij nieuwe arbeidsovereenkomsten is het aan te raden om een extra zorgvuldige afweging te maken; zijn er alternatieven, bijvoorbeeld in de vorm van uitzendkrachten of ZZP’ers?
Dat kan op korte termijn duurder uitvallen, maar zal bij “economische tegenwind” aanzienlijke voordelen bieden.

Recommended Posts

Start en typen en druk op Enter om te zoeken