Gratis financiering?

 In Nieuws

Het is zo’n vanzelfsprekend onderdeel op de balans van bijna iedere onderneming, dat veel ondernemers er niet eens meer bij stil staan; de “gratis financiering” door crediteuren.

In economisch zware tijden, als de banken minder financieringsruimte bieden, ligt het voor de hand de betalingstermijnen “wat op te rekken” en leveranciers wat langer te laten wachten.
De kosten daarvan zijn immers nihil. En in economisch slechte tijden is de bereidheid van leveranciers om genoegen te nemen met late betaling, groter dan in een hoogconjunctuur.
Inmiddels (augustus 2018) ligt de recessie alweer zo lang achter ons. We zijn de tijd van liquiditeitskrapte alweer bijna vergeten. De snelheid waarmee wordt betaald is aanzienlijk verbeterd. Maar betalingstermijnen van 30 dagen en meer zijn nog steeds geen uitzondering.

“Goedkoop geld” denkt menig ondernemer.
Maar daar is wel wat op af te dingen.

Een andere kijk op “gratis”

Hoewel veel leveranciers ook in de huidige tijd genoegen nemen met een betalingstermijn van 4 tot 6 weken, zullen de meesten u hoger op de lijst van “beste klanten” zetten als u hen binnen 8 dagen betaalt. Dat op zich hoeft nog geen reden te zijn om snelle betaling tot prioriteit van het liquiditeitsbeheer te maken.
Veel leveranciers zijn daarnaast echter ook vaak bereid om die hogere waardering te koppelen aan een vergoeding.
Er zijn veel branches waar leveranciers graag 1 of zelfs 2% betalingskorting geven, wanneer de afnemer binnen 8 dagen betaalt.
Zo beschouwd is “gratis” crediteurenfinanciering dus nog niet zo goedkoop.
In onze praktijk kennen wij ondernemers die hun overall marge met 2% kunnen vergroten door binnen 8 dagen te betalen.

Wanneer u, door verhoging van uw rekening courantfaciliteit met, stel, €150.000,- 80% van uw rekeningen binnen 8 dagen kunt betalen en wanneer de kostprijs van de omzet €4.000.000,- is, is het in theorie mogelijk dat u, bij 1% betalingskorting, €32.000,- extra marge boekt.
Wanneer u daar de rentekosten, conservatief geschat op €15.000,-, vanaf trekt, realiseert u dus een extra winst van €17.000,-.

Hoe verkrijgt u die extra financiering?

Of en tot welke hoogte de bank bereid is om die extra financiering te verstrekken, is uiteraard afhankelijk van, onder meer, de resultaten in uw onderneming.
Maar mocht de bank onwillig zijn, dan zijn er nog alternatieven als crowdfunding.
Wij hebben in onze portefeuille voorbeelden van ondernemers die bij de bank geen extra ruimte kregen, maar op basis van een goed onderbouwde koste-batenanalyse wel het benodigde geld konden krijgen bij een crowd fund. En dat pakte, ondanks de hogere rente, prima uit.

Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact met ons op voor een kennismakingsgesprek.

Recommended Posts

Start en typen en druk op Enter om te zoeken