De gouden balansregel; minder stress en minder kosten.

 In Nieuws

De gouden balansregel is een financieringsregel die zowel voor de eenpersoonsonderneming als voor de multinational een goed uitgangspunt vormt bij het beoordelen van de financieringsstructuur.

In de meest eenvoudige vorm luidt de regel (De nuancering  volgt nog): “Vaste activa dienen te worden gefinancierd met eigen vermogen, voorzieningen of langlopende schulden”.

Argumenten voor de gouden balansregel

1. Wanneer vaste activa (deels) gefinancierd worden met kortlopende schulden bestaat er een risico dat er op enig moment liquiditeitsspanning optreedt. Kortlopende schulden dienen naar hun aard binnen een jaar te worden betaald. Wanneer (een deel van) die schulden gebruikt is voor investeringen in vaste activa, is er een gerede kans dat er vroeger of later onvoldoende liquiditeiten zijn om aan de betalingsverplichtingen te voldoen.
2. Financieren met leningen is, onder normale omstandigheden, voordeliger dan met een rekening courant faciliteit. Om die reden is het ook uit kostenoogpunt van belang om de juiste balans tussen lange en kortlopende financiering te zoeken.

De gouden balansregel is de bekendste richtlijn in de financieringsliteratuur  (en eigenlijk ook de eenvoudigste). Toch zijn veel ondernemers zich niet bewust van het belang van deze regel.
Dat kan dus leiden tot liquiditeitsproblemen en te hoge rentekosten.

 

De nuancering

Zoals ik hiervoor al aangaf: in de praktijk is enige nuancering op zijn plaats.Iedere ondernemer weet dat niet alleen de vaste activa langdurig beslag op de liquiditeit leggen. In de debiteuren en ook, indien van toepassing, de voorraden of het onderhanden werk is  voor langere tijd geld vastgelegd.
Daarom geldt dat, voor dat deel van de debiteuren, de voorraden en het onderhanden werk dat gedurende het gehele jaar aanwezig is, de financiering eveneens voor langere tijd moet worden aangetrokken.

Zoals er een vaste kern in de debiteuren, het onderhanden werk en de voorraden is, is er uiteraard vaak ook een vaste kern in de crediteuren.
De feitelijke uitwerking van de optimale financieringsstructuur vergt dan ook wat meer tijd dan het eenvoudigweg toepassen van de gouden balansregel.

Een overzicht van het liquiditeitsverloop gedurende het jaar kan daarbij goede diensten bewijzen.

Kort samengevat : een kritische blik op de verhouding tussen vaste activa en de kern van de vlottende activa kan leiden tot vermindering van stress en van rentekosten.

 

Recommended Posts

Start en typen en druk op Enter om te zoeken